tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Pirula Oy
Osoite: Alapääntie 104, 61400 Ylistaro
Sähköposti: pirulantila@gmail.com
Y-tunnus: 2858437-8
Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
Petri Rintala

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
Pirulan Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Voimme käyttää asiakasrekisterin tietoja palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä laskutukseen.

Henkilötietojen säilyttäminen
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tunnistenumerot)
Laskutustiedot
Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
Mahdollinen mainonnanestotieto

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
Emme luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:
– Suojaamme internetyhteyden (https)
– Käytämme palomuuria
– Rajaamme rekisteriin pääsyn

Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti yritykselle

Pirula Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yritykseen tiedon korjaamiseksi.