TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Pirula Oy
  Osoite: Plökkiläntie 27, 61400 Ylistaro
  Sähköposti: Pirulantila@gmail.com
  Y-tunnus: 2858437-8
  Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
  Petri Rintala
 2. Rekisterin nimi
  Pirulan Asiakasrekisteri
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Voimme käyttää asiakasrekisterin tietoja palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä laskutukseen.
 4. Henkilötietojen säilyttäminen
  Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tunnistenumerot)
  Laskutustiedot
  Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
  Mahdollinen mainonnanestotieto
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)
 7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
  Emme luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
  Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:
  – Suojaamme internetyhteyden (https)
  – Käytämme palomuuria
  – Rajaamme rekisteriin pääsyn
 1. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti yritykselle

Pirulan Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yritykseen tiedon korjaamiseksi.